Ochrona danych osobowych, polityka prywatności

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Trebord Sp. z o.o. Sp.k., Borowo 78, 64-020 Czempiń, NIP 7773236932, REGON: 302672214; adres poczty elektronicznej: help@trebord.com, tel.: (+48) 509 91 36 77 (dalej jako „Administrator”).

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 • przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza wyceny, w szczególności sporządzenia wyceny i przesłania oferty – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora;
 • biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość Administratora, a także podmiotom świadczącym dla Administratora usługi doradcze i prawne;
 • agencjom marketingowym i innym podmiotom świadczącym usługi dla Administratora niezbędne do utrzymania Strony, bieżącego kontaktu z klientami itp.;
 • organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • przez okres prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym za pomocą formularza wyceny – do upływu 4 miesięcy od czasu jej zakończenia;
 • do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (co nastąpi także w wyniku rozwiązania umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną) – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza wyceny, w szczególności do przygotowania wyceny i przesłania oferty, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora.

Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wykorzystanie plików cookie

W trosce o swoich Użytkowników i starając się, aby pobyt Użytkowników na Portalu był jak najbardziej komfortowy, Administrator uważa za konieczne przeprowadzenie analizy zachowania, preferencji i zainteresowań Użytkowników za pomocą plików cookie. Analiza tego typu umożliwia Administratorowi zdobycie doświadczenia w zakresie interakcji ze Stroną, ustalenie i zapewnienie Użytkownikowi najwygodniejszego interfejsu oraz nawigacji Strony.

Pliki cookie innych serwisów i serwisów analitycznych:

W celu zapewnienia lepszej obsługi oraz dostarczenia informacji, jakości wyświetlania i szczegółowej analizy treści Strony, Administrator korzysta z usług, które są własnością innych zewnętrznych firm, w tym: Facebook, Instagram, Alphabet Inc.

Wyżej wymienione firmy mogą korzystać z plików cookie na urządzeniu użytkownika, w czasie, gdy korzysta on ze Strony.

Należy pamiętać, że Strona nie ma wpływu na działanie plików cookie, które są wykorzystywane przez te witryny. Ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, dotyczącymi ich wykorzystania, można się zapoznać, odwiedzając odpowiednią witrynę.

Warunki korzystania z Google Analytics https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/.

Zarządzanie plikami cookie:

Popularne przeglądarki internetowe (wymienione niżej) są skonfigurowane tak, aby automatycznie akceptowały pliki cookie. W celu wyłączenia obsługi plików cookie należy skorzystać z instrukcji na stronie “Pomocy” w swojej przeglądarce. Na stronę “Pomocy” można przejść poprzez ustawienia przeglądarki lub naciskając klawisz F1.

 • Microsoft Edge — https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
 • Mozilla Firefox — https://www.mozilla.org/pl/privacy/websites/#cookies
 • Google Chrome — https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Opera — https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 • Safari for macOS — https://support.apple.com/pl-pl/guide/mdm/mdmf7d5714d4/web

Ważne:

 • konfiguracja ustawień plików cookie w przeglądarkach internetowych na urządzeniach mobilnych może się różnić;
 • należy pamiętać, że prawidłowe funkcjonowanie Portalu jest możliwe wyłącznie z wykorzystaniem plików cookie;
 • wyłączenie obsługi plików cookie może doprowadzić do ograniczenia dostępu do treści i nieprawidłowego funkcjonowania Portalu.

Informacje o użytkownikach, otrzymane za pomocą plików cookie, nie są sprzedawane ani upubliczniane, a także stanowią własność firmy, do której należy Strona.